Rámcová smlouva – Vypracování kompletní dotační dokumentace, administrace projektů a dotační management
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová smlouva – Vypracování kompletní dotační dokumentace, administrace projektů a dotační management
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.01.2021 13:37:25
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava a.s. (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci poskytnutí odborných služeb na vypracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádostí DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů, administrace a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla dotace udělena.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10615/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 739.02 KB 26.01.2021 13:37:25
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 23.05 KB 26.01.2021 13:37:25
Příloha č. 2 ZD - Návrh rámcové smlouvy 59.20 KB 26.01.2021 13:37:25
Příloha č. 3 ZD-Základní požadavky BOZP. 48.98 KB 26.01.2021 13:37:25
Příloha č. 4 ZD-Realizační tým 59.87 KB 26.01.2021 13:37:25
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných odborných služeb 98.98 KB 26.01.2021 13:37:25
Příloha č. 6 ZD-Požadavky na elektronickou komunikaci 89.87 KB 26.01.2021 13:37:25


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 364.62 KB 05.02.2021 13:17:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data