Revitalizace Škrloveckého rybníka, k. ú. Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace Škrloveckého rybníka, k. ú. Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
MUUB/1808/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.01.2021 14:23:50
Lhůta pro podání nabídek
11.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího rybníka s vytvořením litorálních zón a mokřadní části. Součástí vodního a mokřadního prvku je také rekonstrukce vypouštěcího zařízení a obnova zeleně v zájmové lokalitě se zajištěním následné péče. Pro potřeby revitalizace území je zapotřebí provést i kácení stromové nebo keřové zeleně v době vegetačního klidu s přípravou dřevní hmoty pro expedici.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10547/summary
Kontaktní údaje
Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572805231
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 226.90 KB 26.01.2021 14:23:50
Krycí list 37.50 KB 26.01.2021 14:23:50
Rozpis ceny 35.50 KB 26.01.2021 14:23:50
Návrh smlouvy o dílo 479.00 KB 26.01.2021 14:23:50
PD + VV 15.54 MB 26.01.2021 14:23:50
Čestné prohlášení 41.72 KB 26.01.2021 14:23:50
Požadavky na elektronickou dokumentaci 29.55 KB 26.01.2021 14:23:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.88 MB 12.03.2021 09:39:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 205.41 KB 12.03.2021 09:39:00
Rozhodnutí o výběru 208.49 KB 12.03.2021 09:39:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data