Nákup asfaltových směsí 2021
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup asfaltových směsí 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000005
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.02.2021 15:45:55
Lhůta pro podání nabídek
15.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky živičných směsí (obalených asfaltových směsí) z obaloven umístěných z technologických důvodů (dovozní vzdálenost) na území statutárního města Ostrava popřípadě v obci sousedící s hranicí statutárního města Ostrava.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10710/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 953.22 KB 01.02.2021 15:45:55
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.38 KB 01.02.2021 15:45:55
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 39.89 KB 01.02.2021 15:45:55
Příloha č. 3 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.95 KB 01.02.2021 15:45:55
Příloha č. 4 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.96 KB 01.02.2021 15:45:55


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 534.90 KB 04.02.2021 08:59:50
Zadávací dokumentace 953.47 KB 04.02.2021 09:00:11
Příloha č. 2 ZD_ Návrh Rámcové kupní smlouvy 40.30 KB 04.02.2021 09:00:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data