Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2021-004616
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.02.2021 10:33:39
Lhůta pro podání nabídek
03.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbářských (především střední prohlídky) a opravářských služeb pro kolejová vozidla zadavatele.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Příloha č. 3 zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Zadavatel poskytne tuto část zadávací dokumentace kvalifikovaným účastníkům zadávacího řízení v souladu s ust. § 36 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící Přílohu č. 9, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení.
NDA předkládaná ze strany dodavatele jako žadatele o části zadávací dokumentace obsahující důvěrné informace musí plně korespondovat s textací vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]) a musí být podepsána osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele. Pokud NDA bude na základě předchozího zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele, musí být takové zmocnění předloženo společně s NDA.
Rovněž na předložení podepsané NDA se vztahuje povinná elektronická komunikace podle čl. 2 zadávací dokumentace.
Zadavatel následně elektronicky podepsané NDA zašle zpět dodavateli a poskytne chráněnou část zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od doručení řádně podepsaného návrhu ze strany dodavatele, avšak
• pouze kvalifikovanému účastníkovi zadávacího řízení, který byl vyzván k podání nabídky a
• nejdříve současně s odesláním výzvy k podání nabídky.
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
100 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Haroková
harokova@mt-legal.com
+420 596629503
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10719/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Haroková
harokova@mt-legal.com
+420 596629503
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 565.45 KB 04.02.2021 10:33:39
Kvalifikační dokumentace 644.59 KB 04.02.2021 10:33:39
Přílohy zadávací dokumentace 678.77 KB 04.02.2021 10:33:39


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 298.25 KB 26.02.2021 11:18:15
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 350.88 KB 04.03.2021 09:29:35
Příloha - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 696.54 KB 04.03.2021 09:31:08
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 326.56 KB 23.06.2021 11:52:41
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 332.38 KB 28.06.2021 09:23:48
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 349.44 KB 16.07.2021 09:44:04
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 353.90 KB 26.07.2021 11:20:16
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 338.81 KB 17.08.2021 14:51:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data