ULICE MĚŠŤANSKÁ HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ULICE MĚŠŤANSKÁ HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2021-017234
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.02.2021 10:34:52
Lhůta pro podání nabídek
10.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je celková rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace Měšťanská v Hodoníně o celkové délce cca 380 m. Rekonstrukce zahrnuje novou vozovku š. 7,0 m, autobusovou zastávku, 74 parkovacích stání, podélné oboustranné chodníky, dešťovou kanalizaci vč. retenčních stok s regulací, městský mobiliář a veřejné osvětlení.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD).
• Výkazem výměr pro realizaci stavby (Soupisem prací, Příloha č. 2 této ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10768/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 224.41 KB 08.02.2021 10:34:52
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 416.61 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 68.37 MB 08.02.2021 10:34:52
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 253.38 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 293.00 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 29.39 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 52.95 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 08.02.2021 10:34:52


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 177.51 KB 26.03.2021 11:58:20


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 173.24 KB 12.04.2021 12:56:14
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 190.45 KB 12.04.2021 12:56:31
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY_@ 269.04 KB 12.04.2021 12:57:16
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 227.69 KB 13.05.2021 08:14:36


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599, CZ)_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 27.72 MB 12.05.2021 10:12:36


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 251.34 KB 25.02.2021 08:18:42
Příloha č. 1 DI č. 1 SOUPIS PRACÍ 308.59 KB 25.02.2021 08:18:59
Příloha č. 2 DI č. 1_Specifikace pro SO 02 456.88 KB 25.02.2021 08:19:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen - bez DPH 23 645 000,00 s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH 32 350 000,00 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen - bez DPH 23 650 000,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Vyřazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 19 541 322,31 bez DPH
23 645 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH