ULICE MĚŠŤANSKÁ HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ULICE MĚŠŤANSKÁ HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
150/ENJO/ID10768/202
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.02.2021 10:34:52
Lhůta pro podání nabídek
10.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je celková rekonstrukce uličního prostoru místní komunikace Měšťanská v Hodoníně o celkové délce cca 380 m. Rekonstrukce zahrnuje novou vozovku š. 7,0 m, autobusovou zastávku, 74 parkovacích stání, podélné oboustranné chodníky, dešťovou kanalizaci vč. retenčních stok s regulací, městský mobiliář a veřejné osvětlení.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD).
• Výkazem výměr pro realizaci stavby (Soupisem prací, Příloha č. 2 této ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10768/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 224.41 KB 08.02.2021 10:34:52
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 416.61 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 68.37 MB 08.02.2021 10:34:52
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 253.38 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 293.00 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 29.39 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 52.95 KB 08.02.2021 10:34:52
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 08.02.2021 10:34:52


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ULICE MĚŠŤANSKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY 251.34 KB 25.02.2021 08:18:42
Příloha č. 1 DI č. 1 SOUPIS PRACÍ 308.59 KB 25.02.2021 08:18:59
Příloha č. 2 DI č. 1_Specifikace pro SO 02 456.88 KB 25.02.2021 08:19:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data