Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.02.2021 13:37:16
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího stavu. Stanoviště kontejnerů slouží ke skladování odpadů vzniklých na území ústředního hřbitova v souvislosti s účelem pohřebiště / odpad tvoří především zeleň/.
Vlastní zpevněná plocha slouží k umístění velkokapacitních kovových kontejnerů, které jsou zde uloženy a následně plné odváženy na centrální skládku pro Městský obvod Slezské Ostravy. Ve vyšší části stanoviště, oddělené opěrnou zdí je vytvořena zpevněná plocha pro vjezd vozidel multicar s menšími kontejnerovými nádobami, které odpad z těchto malých nádob sypou do velkokapacitních kovových kontejnerů.
Nově vytvořené zpevněné plochy stanoviště kontejnerů budou mít asfaltový povrch, plocha pro pojezd vozidel multicar bude tvořena zatravňovacími tvárnicemi. Nová opěrná zeď je řešena jako železobetonová stěna výšky 1,5 – 1,75m/podle výšky terénu/ + kovové ochranné zábradlí výšky 1,0m na hlavě opěrné zdi. povrchová úprava viditelné části opěrné zdi bude provedena jako cementový postřik přírodního odstínu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava

Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410

Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.

Nabídky je možno podávat osobně či poštou.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 55.00 KB 17.02.2021 13:37:16
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 227.50 KB 17.02.2021 13:37:16
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 48.50 KB 17.02.2021 13:37:16
Příloha č. 4 – Seznam referenčních nabídek 50.50 KB 17.02.2021 13:37:16
Příloha č. 5 - Prohlášení uchazeče 44.00 KB 17.02.2021 13:37:16
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 50.32 MB 17.02.2021 13:37:16
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 136.00 KB 17.02.2021 13:37:16
Výzva k podání nabídky 461.71 KB 17.02.2021 13:37:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0040/21 1.52 MB 17.05.2021 06:43:45
Dohoda o změně závazku č. 1 412.18 KB 14.09.2021 08:04:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
HYDOR s.r.o. 25818457 Zařazen 3 278 500,00 bez DPH 3 966 985,00 s DPH
STAVIA – silniční stavby, a.s. 25864092 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HYDOR s.r.o. 25818457 05-10/2021 3 278 500,00 bez DPH
3 966 985,00 s DPH
4 215 360,00 bez DPH
5 100 585,60 s DPH