Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2021 - ELEKTRONICKÁ AUKCE
TSUB, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava chodníků města Uherský Brod v roce 2021 - ELEKTRONICKÁ AUKCE
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
120/2021/TSUB
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.02.2021 08:26:56
Lhůta pro podání nabídek
03.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s opravou chodníků ve městě Uherský Brod. Stavební práce jsou vyvolány nevyhovujícím stavem, konkrétně se jedná o stavební práce spočívající v demontáži stávajících konstrukcí chodníků a nahrazením těchto konstrukcí za nové. Opravou dojde k odstranění špatného stavu chodníků, nerovností, prohlubní, špatného odvodnění, popraskání plošné dlažby, k zajištění lepšího udržování čistoty či schůdnosti.

Veřejná zakázka je rozdělená na 4 části.

Konečné hodnocení bude provedeno elektronickou aukcí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 930 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
listinné nabídky na adresu TSUB, příspěvková organizace, Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod
Kontaktní údaje
Bc. Petr Podolan
petr.podolan@tsub.cz
+420 572805404
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
TSUB, příspěvková organizace
IČO
05583926
DIČ
-
Poštovní adresa
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-033579
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 348.12 KB 12.02.2021 08:26:56
Zadávací dokumentace 3.49 MB 12.02.2021 08:26:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 184.21 KB 18.02.2021 12:28:30
Nový rozpočet část 2 Na Dlouhých II 119.48 KB 18.02.2021 12:29:30


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru - část č. 1 194.21 KB 26.03.2021 09:43:14
Rozhodnutí o výběru - část č. 2 194.09 KB 26.03.2021 09:43:29
Rozhodnutí o výběru - část č. 3 193.92 KB 26.03.2021 09:43:45
Rozhodnutí o výběru - část č. 4 194.78 KB 26.03.2021 09:44:00
Protokol 148.17 KB 26.03.2021 09:44:18


1. část - Část 1 - Chodník ulice Na Dlouhých I. (mezi ul. Palackého a Havlíčkova)

Název časti
Část 1 - Chodník ulice Na Dlouhých I. (mezi ul. Palackého a Havlíčkova)
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
23.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.98 MB 26.03.2021 09:46:02


2. část - Část 2 - Chodník ulice Na Dlouhých II. (mezi ul. Havlíčkova a B. Smetany)

Název časti
Část 2 - Chodník ulice Na Dlouhých II. (mezi ul. Havlíčkova a B. Smetany)
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
09.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - část č. 2 2.10 MB 12.04.2021 14:20:32


3. část - Část 3 - Chodník ulice Maršovská I. (od č. p. 1504 po ul. U Cihelny)

Název časti
Část 3 - Chodník ulice Maršovská I. (od č. p. 1504 po ul. U Cihelny)
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
23.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.61 MB 26.03.2021 09:46:38


4. část - Část 4 - Chodník ulice Maršovská II. (od č. p. 1392 po nový hřbitov)

Název časti
Část 4 - Chodník ulice Maršovská II. (od č. p. 1392 po nový hřbitov)
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
24.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.93 MB 26.03.2021 09:47:58