Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku – 131. výzva
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2021-006742
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.02.2021 19:48:47
Lhůta pro podání nabídek
30.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je ošetření stávající silniční zeleně, výsadba dřevin a jejich následná rozvojová 3 letá péče.
Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a za podmínek stanovených v závazném návrhu smlouvy o dílo.
Konkrétně pro jednotlivé části:
Část 1: ošetření 56 ks silniční zeleně ve dvou úsecích na komunikaci č. II/262, tj. v Žandově a Dolní Libchavě, výsadba 21 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. II/262 v jednom úseku v Dolní Libchavě a ošetření 50 ks silniční zeleně na komunikaci č. III/26847 v Novém Boru.
Část 2: ošetření 75 ks silniční zeleně a výsadba 86 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/2628 v úseku Skalice u České Lípy – Manušice a ošetření 102 ks silniční zeleně a výsadba 36 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/26210 v úseku Pihel – Skalice u České Lípy.
Část 3: ošetření 66 ks silniční zeleně a výsadba 179 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/2626 v úseku Záluží (u Zahrádek) - Kvítkov.
Část 4: ošetření 156 ks silniční zeleně a výsadba 22 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/26212 v úseku Slunečná – Skalice u České Lípy.
Část 5: ošetření 44 ks silniční zeleně a výsadba 212 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/26215 v úseku Horní Libchava – Stružnice.
Část 6: ošetření 71 ks silniční zeleně a výsadba 117 ks dřevin a jejich následná rozvojová péče na komunikaci č. III/27011 v úseku Lindava – Brniště.
Účastník je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 485 722.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10961/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
P01 PD_část_1_2 166.12 MB 25.02.2021 19:48:47
P01 PD_část_3_4 141.95 MB 25.02.2021 19:48:47
P01 PD_část_5_6 116.81 MB 25.02.2021 19:48:47
P02 Smlouva 598.70 KB 25.02.2021 19:48:47
P03 Vzor ČP 36.51 KB 25.02.2021 19:48:47
P04 Výkazy výměr 264.99 KB 25.02.2021 19:48:47
P05 Seznam Poddodavatelů 21.68 KB 25.02.2021 19:48:47
P06_krycí list 24.47 KB 25.02.2021 19:48:47
P07 Vzor krycího listu 238.97 KB 25.02.2021 19:48:47
P08_ČP vedoucí realizace 21.24 KB 25.02.2021 19:48:47
P09_požadavky na el. komunikaci 49.79 KB 25.02.2021 19:48:47
P10_Seznam organizací k oslovení 16.40 KB 25.02.2021 19:48:47
ZD 82.43 KB 25.02.2021 19:48:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 52.44 KB 22.03.2021 20:27:54


1. část - Část 1: Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847

Název časti
Část 1: Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. II/262 a III/26847
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
06.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 571 801,90 bez DPH - s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 436 846,00 bez DPH - s DPH
Stromy, s.r.o. 27268748 Zařazen 398 890,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 545 300,00 bez DPH - s DPH
Lesarb company s.r.o. 04723805 Zařazen 376 100,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 487 112,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Lesarb company s.r.o. 04723805

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 256.54 KB 23.08.2021 11:06:46


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_část_1 1.57 MB 16.08.2021 13:28:01
Zveřejnění dodatku č. 1 63.08 KB 04.03.2022 11:12:45


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.61 KB 31.03.2022 08:55:20


2. část - Část 2: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2628 a III/26210“

Název časti
Část 2: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2628 a III/26210“
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 1 294 173,30 bez DPH - s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 1 098 958,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 1 241 200,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 1 165 410,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MEGA a.s. 44567146

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 253.96 KB 06.09.2021 14:52:03
Verze 1 254.04 KB 02.09.2021 12:27:43


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_část_2 1.62 MB 02.09.2021 12:29:02
Zveřejnění dodatku č. 1 63.40 KB 04.03.2022 11:14:22


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.67 KB 31.03.2022 10:25:41


3. část - Část 3: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“

Název časti
Část 3: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/2626“
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
24.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 797 048,10 bez DPH - s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 758 849,00 bez DPH - s DPH
Stromy, s.r.o. 27268748 Zařazen 734 760,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 821 100,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 744 711,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Stromy, s.r.o. 27268748

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 255.03 KB 31.08.2021 14:03:39


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_část_3 1.62 MB 31.08.2021 14:04:04
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.10 KB 17.03.2022 11:33:52


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.65 KB 31.03.2022 10:26:27


4. část - Část 4: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“

Název časti
Část 4: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26212“
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
06.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 854 645,30 bez DPH - s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 646 970,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 724 500,00 bez DPH - s DPH
Lesarb company s.r.o. 04723805 Zařazen 593 450,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 595 843,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Lesarb company s.r.o. 04723805

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 255.12 KB 23.08.2021 11:07:06


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_část_4 1.63 MB 16.08.2021 13:44:04
Zveřejnění dodatku č. 1 63.17 KB 04.03.2022 11:15:06


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.66 KB 31.03.2022 10:27:13


5. část - Část 5: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26215“

Název časti
Část 5: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/26215“
Stav části
5
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
24.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 812 549,60 bez DPH - s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 798 864,00 bez DPH - s DPH
Stromy, s.r.o. 27268748 Zařazen 785 680,00 bez DPH - s DPH
Suchopýr z. ú. 25419358 Zařazen 828 754,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 798 500,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Vyřazen 766 939,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Stromy, s.r.o. 27268748

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 258.77 KB 31.08.2021 14:07:28


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_část_5 1.60 MB 31.08.2021 14:16:06
Verze 1 1.60 MB 31.08.2021 14:07:53
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.09 KB 17.03.2022 11:35:10


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.60 KB 31.03.2022 10:28:34


6. část - Část 6: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/27011“

Název časti
Část 6: „Rekonstrukce vybraných alejí na Novoborsku - komunikace č. III/27011“
Stav části
6
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
24.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen 604 404,40 bez DPH - s DPH
MEGA a.s. 44567146 Zařazen 537 894,00 bez DPH - s DPH
Stromy, s.r.o. 27268748 Zařazen 497 850,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 535 500,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s.r.o. 28998880 Zařazen 551 871,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Stromy, s.r.o. 27268748

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 255.27 KB 31.08.2021 14:12:03


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva_část_6 1.60 MB 31.08.2021 14:12:31
Zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv 63.16 KB 17.03.2022 11:35:52


Výše skutečně uhrazené ceny

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena za 2021 20.59 KB 31.03.2022 10:29:15