Dům č. p. 105 – obnova fasády, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Dům č. p. 105 – obnova fasády, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
MUUB/8452/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.02.2021 13:43:40
Lhůta pro podání nabídek
09.03.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava uliční fasády městského domu vedeného jako kulturní památka pod rejstříkovým č. ÚSKP je 51565/7-9025 včetně výměny oken a dveří v ploše soklu 1. PP. Součástí opravy fasády je odstranění stávajícího soklu z cementotřískových desek, provedení sanace vlhkosti zdiva soklové části s použitím mírné drátové elektroosmózy, provedení nových sanačních, jádrových a štukových omítek, jejich nátěr silikátovou barvou, osazení nových klempířských prvků.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 660 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11003/summary
Kontaktní údaje
Libor Obadal
libor.obadal@ub.cz
+420 572805231
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 21.89 MB 25.02.2021 13:43:40


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.86 MB 31.03.2021 08:34:02
Dodatek č. 1 1.31 MB 01.12.2021 08:16:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 327.12 KB 31.03.2021 08:33:27
Rozhodnutí o výběru 216.50 KB 31.03.2021 08:33:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data