DUKELSKÝCH HRDINŮ HODONÍN, REVITALIZACE MK V ÚSEKU HAVLÍČKOVA X PR. VESELÉHO X MARXOVA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DUKELSKÝCH HRDINŮ HODONÍN, REVITALIZACE MK V ÚSEKU HAVLÍČKOVA X PR. VESELÉHO X MARXOVA
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2021-020451
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.03.2021 10:28:50
Lhůta pro podání nabídek
14.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je stavební úprava místní komunikace tř. Dukelských hrdinů v Hodoníně v délce 413 m, navržená ve dvou etapách a s ní související úpravy chodníků a parkovací stání pro 60 vozidel. V rámci stavebních úprav bude dále řešeno veřejné osvětlení, odvedení dešťových vod do stávající kanalizace, a výsadba zeleně. Silnice je v úseku stavebních úprav navržena v kategorii S7, místní komunikace (MK), jednosměrná, s šířkou vozovky mezi obrubami 6,0 m, s obousměrnými pruhy pro cyklisty.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD).
• Výkazem výměr pro realizaci stavby (Soupisem prací, Příloha č. 2 ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11246/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK 200.10 KB 12.03.2021 10:28:50
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK 387.99 KB 12.03.2021 10:28:50
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 87.98 MB 12.03.2021 10:28:50
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 245.51 KB 12.03.2021 10:28:50
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 232.50 KB 12.03.2021 10:28:50
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 29.70 KB 12.03.2021 10:28:50
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 12.03.2021 10:28:50
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 52.95 KB 12.03.2021 10:28:50
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 12.03.2021 10:28:50


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK 194.61 KB 05.05.2021 13:44:07
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK 150.05 KB 05.05.2021 13:44:26
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK_@ 274.55 KB 05.05.2021 13:44:39
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK 250.20 KB 07.06.2021 08:24:06


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_KARETA s.r.o. (IČO 62360213, CZ)_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK_@ 15.08 MB 07.06.2021 08:22:52
Dodatek č. 1 k SoD_KARETA s.r.o. (IČO 62360213)_DUKELSKÝCCH HRDINŮ HODONÍN - REVITALIZACE MK_@ 4.74 MB 18.10.2021 14:37:09
Dodatek č. 2 k SoD_KARETA s.r.o. (IČO 62360213)_DUKELSKÝCCH HRDINŮ HODONÍN - REVITALIZACE MK_@ 13.05 MB 03.12.2021 08:30:34
Dodatek č. 3 k SoD_KARETA s.r.o. (IČO 62360213)_DUKELSKÝCCH HRDINŮ HODONÍN - REVITALIZACE MK_@ 3.30 MB 07.12.2021 09:52:14


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_DUKELSKÝCH HRDINŮ, REVITALIZACE MK 158.85 KB 07.02.2022 10:29:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
19 870 000,00 s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
19 928 000,00 s DPH
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
19 690 000,00 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 14 463 206,61 bez DPH
17 500 480,00 s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
17 600 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 14 463 206,61 bez DPH
17 500 480,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 2021 - bez DPH
- s DPH
13 752 852,41 bez DPH
16 640 951,42 s DPH