SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000017
Evidenční číslo VZ
Z2021-008670
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.03.2021 10:11:32
Lhůta pro podání nabídek
15.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky "SP - Revitalizace tramvajových zastávek 29. dubna, Mariánské náměstí směr Poruba a Svornosti" je rozdělen na tři (3) samostatné části.

Předmětem jednotlivých částí je zpracování tří (3) variant studie proveditelnosti revitalizace tramvajových zastávek pro každou jednotlivou část, včetně vyjádření příslušných dotčených úřadů a správců sítí dle technické specifikace a v rozsahu dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 250 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11245/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 970.72 KB 15.03.2021 10:11:32
Přílohy ZD pro Část A 465.28 KB 15.03.2021 10:11:32
Přílohy ZD pro Část B 459.51 KB 15.03.2021 10:11:32
Přílohy ZD pro Část C 457.85 KB 15.03.2021 10:11:32
SPOLEČNÁ Příloha č. 22 - Požadavky na elektronickou komunikaci Společná Příloha pro všechny 3 části (Část A, Část B, Část C). 89.93 KB 15.03.2021 10:11:32


1. část - Část A: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna"

Název časti
Část A: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky 29. dubna"
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část B: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba"

Název časti
Část B: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Mariánské náměstí směr Poruba"
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Část C: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Svornosti"

Název časti
Část C: "SP - Revitalizace tramvajové zastávky Svornosti"
Stav části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty