Prodejna jízdenek Poruba vozovna - Prodejní přepážka
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Prodejna jízdenek Poruba vozovna - Prodejní přepážka
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000018
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.03.2021 10:04:16
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Prodejna jízdenek Poruba vozovna – Prodejní přepážka“, jehož předmětem je výroba a montáž prodejní přepážky se skleněnou nástavbou, vč. souvisejícího vybavení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11287/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.33 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 218.15 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 3 ZD - rekapitulace ceny 11.15 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.70 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.22 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 6 ZD - Půdorys prodejny jízdenek Poruba vozovna 19.61 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 7 ZD - Prodejní přepážka - Pohled, řez 90.25 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 8 ZD - Truhlářské podium 33.57 KB 16.03.2021 10:04:16
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.91 KB 16.03.2021 10:04:16
Zadávací dokumentace - PD - Prodejna jízdenek Poruba vozovna - Prodejní přepážka 897.02 KB 16.03.2021 10:04:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data