Dodávka Ultralight karet 2021 II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka Ultralight karet 2021 II.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000023
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2021 12:56:50
Lhůta pro podání nabídek
14.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Ultralight karet 2021 II.“ je zhotovení a dodání elektronických čipových Karet Mifare typu C, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11398/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 266.53 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.17 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 59.12 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 25.59 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 4 ZD - Grafická úprava Karty a obalu 1.58 MB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 21.72 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných dodávek 38.01 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 8 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 48.60 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 9 ZD - Požadavky na el. komunikaci 90.18 KB 23.03.2021 12:56:50
Příloha č. 10 ZD - Dohoda o zachování mlčenlivosti 44.47 KB 23.03.2021 12:56:50


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 418.88 KB 07.04.2021 14:48:27


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17320151 61.28 KB 30.07.2021 10:23:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
BONITEX s.r.o. 28606183 Zařazen - bez DPH - s DPH
IdentCORE s.r.o. 01755536 Zařazen - bez DPH - s DPH
BlackCard s.r.o. 26848066 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BlackCard s.r.o. 26848066 k 31.12.2021 - bez DPH
- s DPH
366 750,41 bez DPH
- s DPH