Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000026
Evidenční číslo VZ
Z2021-010873
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.04.2021 11:29:39
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati v úseku tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech.
Realizace veřejné zakázky bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavků zadavatele a nabídky dodavatele.
Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
17 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11545/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace včetně příloh č. 2 - 7 1.92 MB 06.04.2021 11:29:39
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace 57.20 MB 06.04.2021 11:29:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data