Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000026
Evidenční číslo VZ
Z2021-010873
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.04.2021 11:29:39
Lhůta pro podání nabídek
12.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati v úseku tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech.
Realizace veřejné zakázky bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavků zadavatele a nabídky dodavatele.
Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
17 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11545/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace včetně příloh č. 2 - 7 1.92 MB 06.04.2021 11:29:39
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace 57.20 MB 06.04.2021 11:29:39


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 543.95 KB 26.04.2021 15:05:28
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a změna zadávací dokumentace č. 1 510.33 KB 30.04.2021 12:09:27


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 589.92 KB 30.07.2021 17:06:04
Písemná zpráva zadavatele 589.92 KB 30.07.2021 17:06:07


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17340303 47.98 KB 30.07.2021 17:10:00
Uzavřený Dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19126139 48.21 KB 20.01.2022 09:17:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Zařazen 18 490 314,63 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 18 490 314,63 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 k 28. 2. 2022 - bez DPH
- s DPH
16 827 698,57 bez DPH
- s DPH
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 k 31. 3. 2022 - bez DPH
- s DPH
1 624 679,60 bez DPH
- s DPH
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 k 30. 4. 2022 - bez DPH
- s DPH
710 788,10 bez DPH
- s DPH