Rámcová dohoda na dodávku elektronického – vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová dohoda na dodávku elektronického – vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2021-012804
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.04.2021 21:42:27
Lhůta pro podání nabídek
21.05.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je:
dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11897/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ano
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.06.2021

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Rámcová dohoda na dodávku elektronického – vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet do kolejových vozidel řady Abmz346 67.08 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 23.80 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 21.35 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 3 - Závazný návrh Rámcové dohody 424.50 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 4 - Elektronická komunikace 41.36 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 5 - Typenplan_30-90 031 01Z5 00038311 01 01_ABmz 412.90 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 6 - Protokol o vnějších vlivech - elektro ABmz346 239.13 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 7 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha1_v8 1.35 MB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 8 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha2 123.00 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 9 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha3_v3 56.50 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 10 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha4_v25 51.88 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 11 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha5_v3 315.50 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 12 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha6_v2 4.58 MB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 13 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha7_v2 3.22 MB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 14 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha8 47.00 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 15 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha9_v2 1.45 MB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 16 - Požadavky_CD_ICT_2014_Příloha10_v2 20.05 KB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 17 - Požadavky_CD_ICT_2014_v5_29 1.46 MB 19.04.2021 21:42:27
Příloha č. 18 - Přebírání vozidel funkční šab._v18 120.26 KB 19.04.2021 21:42:27


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 330.80 KB 02.06.2021 12:01:24


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 330.80 KB 02.06.2021 11:58:27
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 203.48 KB 02.06.2021 12:00:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data