PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000034
Evidenční číslo VZ
Z2021-015575
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.05.2021 14:17:08
Lhůta pro podání nabídek
07.06.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 10 v platném znění. Následně bude zpracovaná PD pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění včetně soupisu prací a rozpočtu. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12143/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.66 MB 03.05.2021 14:17:08
Přílohy pro část 1 „Lokalita Mírová“ 1.74 MB 03.05.2021 14:17:08
Přílohy pro část 2 „Lokalita Michálkovice“ 1.69 MB 03.05.2021 14:17:08
Společná příloha pro všechny části veřejné zakázky 97.86 KB 03.05.2021 14:17:08


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 675.67 KB 20.05.2021 13:30:49
Přílohy k vysvětlení ZD č. 1 Příloha č. 1 – kabelové vedení – ul. Československé armády, Příloha č. 2 – měnírna Michálkovice – 07_XVI_Michalkovice 11.16, Příloha č. 3 – měnírna Místecká 06.13. 1.64 MB 20.05.2021 13:34:13


1. část - PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III, část 1 „Lokalita Mírová

Název časti
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III, část 1 „Lokalita Mírová
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
23.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
OHL ŽS, a.s. 46342796 Zařazen - bez DPH - s DPH
VŠB Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) 61989100 Zařazen 611 300,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VŠB Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) 61989100 2021 611 300,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 612.96 KB 16.09.2021 14:04:02


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17544963 48.35 KB 26.08.2021 08:30:42


2. část - PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III, část 2 „Lokalita Michálkovice“

Název časti
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III, část 2 „Lokalita Michálkovice“
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
23.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
OHL ŽS, a.s. 46342796 Zařazen - bez DPH - s DPH
VŠB Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) 61989100 Zařazen 566 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VŠB Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) 61989100 2021 566 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
VŠB Technická univerzita Ostrava, Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum (VEC) 61989100 2022 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 613.21 KB 16.09.2021 14:04:28


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17544971 48.34 KB 26.08.2021 08:32:37