Regenerace sídliště Pod Vinohrady - 6. etapa
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště Pod Vinohrady - 6. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000026
Evidenční číslo VZ
MUUB/22218/2021/ORM
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.05.2021 08:19:06
Lhůta pro podání nabídek
09.06.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení 6. etapy regenerace sídliště Pod Vinohrady v ul. Větrná, U Plynárny a V. Růžičky. Jedná se o opravu místních komunikací, pěších tras. Jsou zde nově navržena parkovací stání, nové plochy pro kontejnery a úprava betonových terénních schodišť. Součástí stavby je vybudování dětského hřiště, odpočinkových ploch a sadovnické úpravy, včetně provedení následné péče po dobu 2 let. Po provedení následné povýsadbové péče bude se zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva, která je součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 355 822.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12326/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek 508.20 KB 21.05.2021 08:19:06
Zadávací dokumentace 1.90 MB 21.05.2021 08:19:06
Příloha č. 4 a 5 70.19 MB 21.05.2021 08:19:06


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení rozhodnutí o výběru 419.75 KB 15.07.2021 08:52:41


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 592.87 KB 13.09.2021 12:33:53


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.49 MB 08.09.2021 14:33:59
Smlouva - následná péče 2.55 MB 08.09.2021 14:34:14
Dodatek č. 1 1.26 MB 08.04.2022 07:58:02
Dodatek č. 2 2.46 MB 02.08.2022 10:22:32


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2022 251.41 KB 02.03.2023 10:05:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data