STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V ZOO HODONÍN NA PARC. Č. ST. 9356
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ V ZOO HODONÍN NA PARC. Č. ST. 9356
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000019
Evidenční číslo VZ
150/ID324/2021
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.06.2021 12:39:25
Lhůta pro podání nabídek
21.06.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy střešního pláště pavilonu kočkovitých šelem v Zoologické zahradě Hodonín.
Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) projektovou dokumentací pro společné územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (příloha č. 1 Zadávací dokumentace),
b) výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, příloha č. 2 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
Mgr Andrea Nedůchalová
Telefon: +420518316454
E-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA + ZADÁVACÍ PODMÍNKY_STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 721.40 KB 07.06.2021 12:39:25
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKMENTACE 5.08 MB 07.06.2021 12:39:25
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 106.30 KB 07.06.2021 12:39:25
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 190.00 KB 07.06.2021 12:39:25
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.21 KB 07.06.2021 12:39:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data