Rekonstrukce veřejného osvětlení I. - III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce veřejného osvětlení I. - III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000024
Evidenční číslo VZ
VZ 2021-046-DRZ-ITS
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.07.2021 13:01:44
Lhůta pro podání nabídek
14.07.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení I. – III. etapa ul. Vídeňská, Na Rejdišti, Marušky Kudeříkové, Jindřicha Hořejšího a předlažba chodníků ul. Na Rejdišti a Jindřicha Hořejšího. Práce budou provedeny v rozsahu PD, výkazů výměrem a podmínek stanovených v zadávacím řízení, vyplývajících z návrhu SoD a z podmínek správců sítí technické a dopravní infrastruktur, dotčených orgánů a správce zeleně.
Práce budou probíhat etapovitě tak, aby bylo zachováno parkování kolem chodníků v co největším rozsahu. Chodníky budou předlážděny během letních měsíců nejpozději do konce měsíce srpna. Zhotovitel provede koordinaci vč. součinnosti a umožní výměnu armatur na vodovodním řadu jejím správcem VAS Znojmo. Současně zhotovitel zajistí povolení případných záborů a dopravních omezení. Ty budou vyřízeny jménem zadavatele a zhotovitel nebude hradit žádné poplatky za tato povolení.

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy do 5dnů předáním staveniště. Zakázka bude plně dokončena a předána objednateli v termínu do 30.10.2021. Chodníky budou zhotoveny do 15.09.2021.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 270 187.31 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13167/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.08.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 34.57 MB 02.07.2021 13:01:44
Vyjádření Videon Vyjádření Videon 363.41 KB 07.07.2021 13:35:28
Informace Případný zájemce pro vložení nabídky nechť zašle žádost na email administratora 12.18 KB 12.07.2021 09:37:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená SoD smlouva o dílo 1.29 MB 10.08.2021 12:52:12
Dodatek č. 1 k soD 193.78 KB 20.12.2021 13:30:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., Dyjákovice 313, 67126 60729660 Zařazen Česká republika Ne 3 112 718,00 bez DPH
3 766 388,78 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., Dyjákovice 313, 67126 60729660 2021 3 278 104,19 bez DPH
3 966 506,06 s DPH
3 278 104,19 bez DPH
3 966 506,06 s DPH