Haly na posypový materiál – část 1 Frýdlant
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Haly na posypový materiál – část 1 Frýdlant
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
Z21043
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.07.2021 12:35:24
Lhůta pro podání nabídek
30.07.2021 08:15:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výstavba nové haly na sůl, a to za účelem skladování posypového materiálu na cestmistrovství Frýdlant, Dlouhá 3267, 464 01 Frýdlant.
Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě, zejména s projektovou dokumentací zpracovanou odpovědným projektantem Tomášem Bulvou, DiS., IČO 86928007, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy a se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@silnicelk.cz
+420 725691318
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13494/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@silnicelk.cz
+420 725691318
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
04.08.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 359.53 KB 19.07.2021 12:35:24
01_PD 8.08 MB 19.07.2021 12:35:24
02_Smlouva 53.27 KB 19.07.2021 12:35:24
03_Rozpočet 43.46 KB 19.07.2021 12:35:24
04_ČP 29.40 KB 19.07.2021 12:35:24
05_el_komunikace 20.01 KB 19.07.2021 12:35:24
06_krycí_list 40.00 KB 19.07.2021 12:35:24
07_poddodavatelé 123.58 KB 19.07.2021 12:35:24


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zrušení výběrového řízení 272.47 KB 04.08.2021 11:20:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data