Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem - 3. etapa
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice v Bystřici pod Hostýnem - 3. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000006
Evidenční číslo VZ
OVS 73/2021 Pe
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.07.2021 16:13:48
Lhůta pro podání nabídek
11.08.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající plynové kotelny v objektu hasičské zbrojnice č. p. 849, ul. Kamenec v Bystřici pod Hostýnem. Rekonstrukce spočívá v demontáži veškerého zařízení vytápění v kotelně, v následné instalaci nového rozvaděče a dvou nových plynových kondenzačních kotlů vč. nových zabezpečovacích prvků (čidlo zaplavení, termostat přehřátí kotelny, dvoustupňové hlídání úniku plynu, hlídání výskytu CO a poruchy plynových kotlů). Současně bude zavedena nová regulace kotelny s dálkovým přístupem prostřednictvím technologie MaR. Rekonstrukce kotelny zahrnuje i provedení nové podlahy, opravu omítek a výmalbu stěn a stropu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13490/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.7 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 28.07.2021 16:13:48
Příloha č.6 - Výkazy výměr 103.64 KB 28.07.2021 16:13:48
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 1.00 MB 28.07.2021 16:13:48
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 722.00 KB 28.07.2021 16:13:48
Příloha č.3 - Technická kvalifikace - reference 144.00 KB 28.07.2021 16:13:48
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 112.33 KB 28.07.2021 16:13:48
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 169.50 KB 28.07.2021 16:13:48
Výzva k podání nabídky 466.05 KB 28.07.2021 16:13:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 376.86 KB 25.03.2022 09:06:20
Krycí list rozpočtu 97.49 KB 25.03.2022 09:07:10
Položkový rozpočet 244.08 KB 25.03.2022 09:07:31
Položkový rozpočet MaR 156.92 KB 25.03.2022 09:07:57
Dodatek č.1 177.59 KB 25.03.2022 09:08:14
Položkový rozpočet k Dodatku č.1 60.28 KB 25.03.2022 09:08:31


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 35.25 KB 25.03.2022 09:08:47


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 298.35 KB 31.08.2021 13:49:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data