PD - HODONÍN, RPS SÍDLIŠTĚ JV - LOKALITA UL. SLUNEČNÁ A LUŽNÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PD - HODONÍN, RPS SÍDLIŠTĚ JV - LOKALITA UL. SLUNEČNÁ A LUŽNÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000024
Evidenční číslo VZ
150/ID336/2021
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.07.2021 14:19:48
Lhůta pro podání nabídek
18.08.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace pro rekonstrukci místní komunikace, rekonstrukci chodníků a revitalizaci nezpevněných ploch, hřiště, včetně návrhu doplnění ozelenění plochy mezi ul. Slunečná - Jižní, dále rekonstrukci veřejného osvětlení a to ve stupni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Součástí je rovněž výkon autorského dozoru po dobu provádění stavby.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
a) Smlouvou o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace).
b) Situační fotografií (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
Mgr Andrea Nedůchalová
Telefon: +420518316454
E-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PD-HODONÍN, RPS SÍDLIŠTĚ JV 719.58 KB 29.07.2021 14:19:48
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 52.08 KB 29.07.2021 14:19:48
Příloha č. 2_SITUAČNÍ FOTOGRAFIE 308.08 KB 29.07.2021 14:19:48
Příloha_č._3_ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ 24.02 KB 29.07.2021 14:19:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PD - HODONÍN, RPS SÍDLIŠTĚ JV - LOKALITA UL. SLUNEČNÁ A LUŽNÍ 194.01 KB 09.08.2021 16:09:43
Příloha č. 1 DI_Smlouva o dílo 51.17 KB 09.08.2021 16:09:58


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PD - HODONÍN, RPS SÍDLIŠTĚ JV - LOKALITA UL. SLUNEČNÁ A LUŽNÍ 151.19 KB 27.08.2021 11:37:20
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_PD - HODONÍN, RPS SÍDLIŠTĚ JV - LOKALITA UL. SLUNEČNÁ A LUŽNÍ @ 44.97 KB 27.08.2021 11:37:31


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_PP projekt Hodonín s.r.o. (IČO 27757307)_Hodonín, RPS sídliště JV - lokalita ul. Slunečná a Lužní 4.35 MB 30.03.2022 09:10:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PP projekt Hodonín s.r.o. 27757307 Zařazen 631 107,40 bez DPH 763 640,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PP projekt Hodonín s.r.o. 27757307 631 107,40 bez DPH
763 640,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH