ODBĚR POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA SOSNOVÁ, NOVÝ BOR – OKROUHLÁ, NOVÁ VES A LIBEREC
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
ODBĚR POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA SOSNOVÁ, NOVÝ BOR – OKROUHLÁ, NOVÁ VES A LIBEREC
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000011
Evidenční číslo VZ
Z21019
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.08.2021 10:10:23
Lhůta pro podání nabídek
10.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Tato Veřejná zakázka se zadává za účelem přechodného zajištění odběru pohonných hmot zadavatelem a za účelem operativního řešení provozních potřeb zadavatele. Souběžně s plněním této Veřejné zakázky zadavatel zahájí přípravu další veřejné zakázky za účelem dlouhodobého zajištění odběru pohonných hmot. Tato Veřejná zakázka tedy představuje provizorní řešení potřeb zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 procesně samostatné části dle § 35 ZZVZ dle jednotlivých středisek zadavatele:
1) část 1: Středisko Sosnová,
2) část 2: Středisko Nový Bor - Okrouhlá,
3) část 3: Středisko Nová Ves,
4) část 4: Středisko Liberec.
Veřejná zakázka je rozdělena podle územního principu – v rámci každé části zadavatel poptává možnost odběru pohonných hmot v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska. Místem plnění je provozovna dodavatele. Pro výpočet délky trasy a jízdy bude využito stránek www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa. Plánovaná trasa musí být objektivně průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
Každý dodavatel je oprávněn podat nabídku do neomezeného počtu částí Veřejné zakázky – dodavatel tedy může podat nabídku do 1 až 4 částí Veřejné zakázky. Požadavky na obsah a způsob podání nabídky jsou ve vztahu ke každé části Veřejné zakázky shodné.
V rámci každé části Veřejné zakázky bude uzavřena 1 smlouva („dále jen „Smlouva“) s 1 dodavatelem. Každá část Veřejné zakázky může být zadána jinému dodavateli podle výsledků hodnocení.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 264 54 807
DIČ: CZ26454807
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem a advokátem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13801/summary
Kontaktní údaje
JUDr. Csaba Csorba, senior advokát
e-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
tel: +420 731 539 270
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Z21019_ZD_OPHM_2021_k_podpisu 933.42 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_ZD_OPHM_2021 149.58 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_P1_OPHM_2021_smlouva_vzorová_pro_všechny_části 186.50 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_P2-tabulka-dodavek-k-oceneni-OPHM 14.06 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_P4-vzor-cestneho-prohlaseni-o-splneni-kvalifikace 126.56 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_P3-seznam-poddodavatelskeho-plneni 123.98 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_P5-Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 128.61 KB 13.08.2021 10:10:23
Z21019_P6-identifikace-cerpacich-stanic 123.91 KB 13.08.2021 10:10:23


1. část - Středisko Sosnová

Název časti
Středisko Sosnová
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
08.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Zařazen Česká republika Ne 24,19 bez DPH
- s DPH
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen Česká republika Ne 24,55 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 1 479.02 KB 13.10.2021 19:31:40


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o poskytování dodávek 292.51 KB 13.10.2021 19:44:42


2. část - Středisko Nový Bor - Okrouhlá

Název časti
Středisko Nový Bor - Okrouhlá
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
13.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen Česká republika Ne 24,52 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM - PRONA, a.s. 25479733

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 2 477.85 KB 18.10.2021 12:49:11


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o poskytování dodávek 276.78 KB 18.10.2021 12:50:06


3. část - Středisko Nová Ves

Název časti
Středisko Nová Ves
Stav části
3
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
13.10.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Vyřazen Česká republika Ne 24,15 bez DPH
- s DPH
KM - PRONA, a.s. 25479733 Vyřazen Česká republika Ne 24,51 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 4 487.73 KB 20.10.2021 09:39:39
Verze 1 477.83 KB 18.10.2021 12:54:51
Verze 2 190.70 KB 18.10.2021 13:14:31


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o poskytování dodávek 187.49 KB 18.10.2021 13:17:09
Verze 1 278.69 KB 18.10.2021 12:56:33


4. část - Středisko Liberec

Název časti
Středisko Liberec
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
13.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KM - PRONA, a.s. 25479733 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM - PRONA, a.s. 25479733

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - část 4 477.83 KB 18.10.2021 13:24:51


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o poskytování dodávek 278.69 KB 18.10.2021 13:25:28