Renovace a impregnace podlah dopravních prostředků MHD
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Renovace a impregnace podlah dopravních prostředků MHD
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000052
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2021 10:10:59
Lhůta pro podání nabídek
23.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení kompletního hloubkového čištění podlah vozů vozového parku (tramvaje, autobusy, trolejbusy) zadavatele a následně aplikování impregnace na tyto vyčištěné podlahy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13897/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 828.40 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.90 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.65 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 3 ZD Seznam referenci 97.16 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 4 ZD Modelový příklad 12.33 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 5 ZD Smlouva o dílo 58.35 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 6 ZD Technická specifikace a ceník 31.23 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 7 ZD Protokol o předání a převzetí vozidla 11.21 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.51 KB 10.08.2021 10:10:59
Přiloha č. 9 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.22 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 10 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.19 KB 10.08.2021 10:10:59
Příloha č. 11 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 112.73 KB 10.08.2021 10:10:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 425.53 KB 18.08.2021 10:29:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data