Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
TSUB, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000014
Evidenční číslo VZ
Z2021-021581
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.09.2021 12:00:35
Lhůta pro podání nabídek
10.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 2 části:
a) Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města Uherský Brod a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v chemickém postřiku zaplevelených krajnic a chodníků,. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v Přílohách č. 8, 9a a 9b zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky není uložení uličních smetků, které vzniknou při plnění zakázky, nýbrž pouze odvoz těchto smetků na skládku (resp. cena za odvoz). Smetky budou uloženy na řízené skládce Prakšická na základě zadavatelem vydaných poukázek na uložení odpadu. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění letní údržby dodavatelem.

b) Zimní údržba: je zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti komunikací a chodníků na území města Uherský Brod v zimním období, spočívající zejména v jejich strojní údržbě (pluhování, kartáčování), vč. posypu chemickými prostředky, či inertním materiálem. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je v Přílohách č. 5, 6, 7 zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění zimní údržby dodavatelem.
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
19 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14341/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
TSUB, příspěvková organizace
IČO
05583926
DIČ
-
Poštovní adresa
Větrná 2037
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-033579
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/05583926

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání žádosti o účast 510.64 KB 08.09.2021 12:00:35
Textová část zadávací dokumentace 835.41 KB 08.09.2021 12:00:35
Podmínky kvalifikace 887.25 KB 08.09.2021 12:00:35
Část 1 - Letní údržba 353.47 KB 08.09.2021 12:00:35
Část 2 - Zimní údržba 361.98 KB 08.09.2021 12:00:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 374.69 KB 17.09.2021 09:20:52
Vysvětlení ZD č. 2 408.57 KB 23.09.2021 10:16:47


1. část - Část č. 1 - Letní údržba

Název časti
Část č. 1 - Letní údržba
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
06.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 214.19 KB 08.12.2021 08:13:11


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová dohoda 244.82 KB 06.12.2021 16:19:04


2. část - Část č. 2 - Zimní údržba

Název časti
Část č. 2 - Zimní údržba
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
06.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 213.24 KB 08.12.2021 08:13:32


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 551.10 KB 06.12.2021 16:19:34