PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026 II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026 II.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000066
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.09.2021 13:52:46
Lhůta pro podání nabídek
05.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) / vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 2A a 2B zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14652/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 797.95 KB 22.09.2021 13:52:46
Společné přílohy pro obě části veřejné zakázky 258.43 KB 22.09.2021 13:52:46
Přílohy pro část A veřejné zakázky 2.03 MB 22.09.2021 13:52:46
Přílohy pro část B veřejné zakázky 2.58 MB 22.09.2021 13:52:46


1. část - ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“

Název časti
ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
23.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520 Zařazen 1 430 000,00 bez DPH - s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen 1 490 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Dopravní projektování, spol. s r.o. 25361520

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv 48.23 KB 05.01.2022 12:46:38


2. část - ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"

Název časti
ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.11.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 27689328 Zařazen 1 870 000,00 bez DPH - s DPH
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen 4 260 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 27689328

Dokumenty


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18584403 48.56 KB 08.12.2021 08:11:04