PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026 II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Modernizace tramvajových tratí 2023-2026 II.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000066
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.09.2021 13:52:46
Lhůta pro podání nabídek
05.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) / vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen DÚR+DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky, které tvoří přílohy č. 2A a 2B zadávací dokumentace (dále jen ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14652/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 797.95 KB 22.09.2021 13:52:46
Společné přílohy pro obě části veřejné zakázky 258.43 KB 22.09.2021 13:52:46
Přílohy pro část A veřejné zakázky 2.03 MB 22.09.2021 13:52:46
Přílohy pro část B veřejné zakázky 2.58 MB 22.09.2021 13:52:46


1. část - ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“

Název časti
ČÁST A: ,,PD – Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"

Název časti
ČÁST B: ,,PD – Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28. října až ul. Železárenská"
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty