Odběr pohonných hmot – středisko Hrabačov
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Odběr pohonných hmot – středisko Hrabačov
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000020
Evidenční číslo VZ
Z2021-035273
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.10.2021 17:25:24
Lhůta pro podání nabídek
02.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Tato Veřejná zakázka se zadává za účelem přechodného zajištění odběru pohonných hmot zadavatelem a za účelem operativního řešení provozních potřeb zadavatele.
Souběžně s plněním této Veřejné zakázky zadavatel zahájí přípravu další veřejné zakázky za účelem dlouhodobého zajištění odběru pohonných hmot. Tato Veřejná zakázka tedy představuje provizorní řešení potřeb zadavatele.
Veřejná zakázka není rozdělena na procesně samostatné části dle § 35 ZZVZ, jelikož však věcně a časově souvisí s další nadlimitní veřejnou zakázkou zadavatele s názvem „ODBĚR POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA SOSNOVÁ, NOVÝ BOR – OKROUHLÁ, NOVÁ VES A LIBEREC“, je zadávána v nadlimitním režimu.
Zadavatel poptává možnost odběru pohonných hmot v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km od daného střediska Hrabačov. Místem plnění je provozovna dodavatele. Pro výpočet délky trasy a jízdy bude využito stránek www.mapy.cz v režimu „nejrychlejší“ trasa. Plánovaná trasa musí být objektivně průjezdná pro nákladní vozidla nad 12,5 t.
V rámci Veřejné zakázky bude uzavřena 1 smlouva (dále jen „Smlouva“) s 1 dodavatelem.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 264 54 807
DIČ: CZ26454807
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem a advokátem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
JUDr. Csaba Csorba
Telefon: 731539270
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
11.11.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha - Závazný návrh smlouvy 200.00 KB 04.10.2021 17:25:24
Příloha - Tabulka dodávek 11.53 KB 04.10.2021 17:25:24
Příloha - Poddodavatelské plnění 123.82 KB 04.10.2021 17:25:24
Příloha - Vzor čestného prohlášení 126.68 KB 04.10.2021 17:25:24
Příloha - požadavky na elektronickou komunikaci 41.77 KB 04.10.2021 17:25:24
Příloha - identifikace čerpacích stanic 124.37 KB 04.10.2021 17:25:24
Zadávací dokumentace 146.68 KB 04.10.2021 17:25:24


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 395.53 KB 11.11.2021 17:27:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data