MODERNIZACE ČÁSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN – EFEKT 2021
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MODERNIZACE ČÁSTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN – EFEKT 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000035
Evidenční číslo VZ
Z2021-047148
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.10.2021 09:06:25
Lhůta pro podání nabídek
15.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je modernizace části veřejného osvětlení ve městě Hodonín s dotací z programu MPO EFEKT 2021, konkrétně se jedná o výměnu 320 ks stávajících svítidel veřejného osvětlení, jejichž zdrojem světla jsou převážně vysokotlaké sodíkové výbojky, za nová svítidla s LED technologií v celkovém počtu 313 ks (7 ks svítidel se zruší z důvodu nadbytečnosti). Nová svítidla budou vybavena autonomním řízením stmívání v průběhu noci ve stanoveném režimu. Všechny RVO v řešené oblasti (18 ks) budou rekonstruovány (vybaveny potřebnou elektro výzbrojí), každý RVO bude vybaven čítačem provozních hodin.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15122/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN – EFEKT 2021 473.34 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 1_Soupis dodávek a služeb 15.34 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 2_Specifikace osvětlení 376.45 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 3_Situační mapa místa plnění 280.51 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 4_Pasport (soupis) konkrétních svítidel 348.06 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 5_Zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti 431.85 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 6_Kupní smlouva 64.21 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 7_Čestné prohlášení 23.18 KB 15.10.2021 09:06:25
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 15.10.2021 09:06:25


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN EFEKT 2021 164.04 KB 19.11.2021 13:31:54
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN EFEKT 2021 182.16 KB 19.11.2021 13:32:09
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN EFEKT 2021_@ 185.68 KB 19.11.2021 13:32:22


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN EFEKT 2021 209.77 KB 15.12.2021 16:05:28


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
KUPNÍ SMLOUVA_TESLUX Lighting s. r. o. (IČO 29198992, CZ)_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN – EFEKT 2021 14.04 MB 15.12.2021 16:05:44


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN – EFEKT 2021 192.98 KB 27.10.2021 17:24:50
Příloha č. 1 DI č. 1_Specifikace osvětlení 362.02 KB 27.10.2021 17:25:02
Příloha č. 2 DI č. 1_Soupis dodávek a služeb 15.37 KB 27.10.2021 17:25:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
TESLUX Lighting s.r.o. 29198992 Zařazen 2 215 906,98 bez DPH 2 681 247,45 s DPH
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen - bez DPH 3 244 939,87 s DPH
LAMBERGA s.r.o. 29241723 Zařazen - bez DPH 2 843 238,01 s DPH
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Zařazen - bez DPH 3 764 694,78 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TESLUX Lighting s.r.o. 29198992 2 215 906,98 bez DPH
2 681 247,45 s DPH
- bez DPH
- s DPH