Provádění servisu výtahů v domech Heřmanická 1456/22 a Těšínská 138/35, vše v k.ú. Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění servisu výtahů v domech Heřmanická 1456/22 a Těšínská 138/35, vše v k.ú. Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000015
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.10.2021 12:51:49
Lhůta pro podání nabídek
10.11.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je „Provádění servisu výtahů v domech Heřmanická 1456/22 a Těšínská 138/35, vše v k.ú. Slezská Ostrava“ spočívající v provádění komplexního servisu a opravárenské činnosti, tj. udržování níže uvedených výtahů v bezpečném, funkčním a technicky kvalitním stavu, což představuje provádění těchto prací:
a) seřízení
b) mazání
c) odborné prohlídky (revize)
d) odborné zkoušky (revizní zkoušky)
e) čištění technologie (výtahu a obložení výtahové šachty)
f) provozní prohlídky
g) práce nad rámec paušálu
na 3 kusech výtahů zadavatele, konkrétně jde o:
- 2 ks osobních výtahů, rok výroby 2015, nosnost 630 kg, nacházejících se v budovách ve vlastnictví zadavatele na adrese Heřmanická 1456/22, Ostrava – Slezská Ostrava,
- 1 ks osobního výtahu, rok výroby 2004, nosnost 630 kg, nacházejícího se v budově ve vlastnictví zadavatele na adrese Těšínská 138/35, Ostrava – Slezská Ostrava.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
158 400.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 57.50 KB 27.10.2021 12:51:49
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 104.47 KB 27.10.2021 12:51:49
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 48.50 KB 27.10.2021 12:51:49
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 51.00 KB 27.10.2021 12:51:49
Výzva k podání nabídky 445.82 KB 27.10.2021 12:51:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky 293.03 KB 05.11.2021 08:04:07


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. TS/0179/21 604.98 KB 22.12.2021 09:25:28


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Nový krycí list nabídky 57.50 KB 09.11.2021 10:20:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. 29393728 Zařazen - bez DPH - s DPH
OTIS a.s. 42324254 Zařazen - bez DPH - s DPH
CENOK - výtahy, a.s. 25840363 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o. 29393728