Dodávka 2 kusů nových montážních vozidel svářečů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 kusů nových montážních vozidel svářečů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000073
Evidenční číslo VZ
Z2021-039484
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.10.2021 10:48:57
Lhůta pro podání nabídek
26.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15449/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.58 MB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 92.11 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 39.55 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.53 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 4 ZD_Návrh Kupní smlouvy 48.61 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 108.98 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 6 ZD_Příprava a zapojení RDST + GPS 108.61 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 7 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 48.94 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 8 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 102.60 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 9 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 106.73 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 10 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 28.20 KB 29.10.2021 10:48:57
Příloha č. 11 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 93.54 KB 29.10.2021 10:48:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data