Svoz komunálního a separovaného odpadu v obci Horní Bludovice
Obec Horní Bludovice

Informace

Název veřejné zakázky
Svoz komunálního a separovaného odpadu v obci Horní Bludovice
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2021-041068
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.11.2021 13:42:27
Lhůta pro podání nabídek
06.12.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je shromažďování, sběr, svoz, třídění, využití a odstraňování komunálních a separovaných odpadů. Předmět plnění veřejné zakázky je věcně podrobně vymezen přílohou č. 3 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 870 220.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice 434
73937, Horní Bludovice
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Elektronicky v el. nástroji Josephine - viz. zadávací dokumentace.
Kontaktní údaje
Lada Martinčíková
Telefon: +420 596 421 022
E-mail: martincikova@horni-bludovice.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.12.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Horní Bludovice
IČO
00296686
DIČ
CZ00296686
Poštovní adresa
Horní Bludovice 434
739 37, Horní Bludovice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2020-010193
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00296686

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a přílohy Zadávací dokumentace a přílohy 459.32 KB 08.11.2021 13:42:27


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 245.28 KB 30.11.2021 16:35:58


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva Smlouva 630.95 KB 03.01.2022 09:17:11
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele 207.18 KB 23.01.2022 17:09:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data