Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky pytlů na odpad do Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000011
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.11.2021 10:38:18
Lhůta pro podání nabídek
03.12.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky pytlů na odpad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. sloužící k likvidaci nebezpečných odpadů a separátních odpadů. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele pod dobu 2 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Rozdělení veřejné zakázky na části:
• ČÁST 1 – pytle bez potisku
• ČÁST 2 – pytle s potiskem


Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Formulář nabídkové ceny.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 750 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16057/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 315.86 KB 25.11.2021 10:38:18
Příloha č.1 - Formulář pro zpracování nabídkové ceny 53.50 KB 01.12.2021 09:15:32
Verze 1 53.50 KB 25.11.2021 10:38:18
Příloha č.2 - Rámcová dohoda 42.48 KB 25.11.2021 10:38:18
Příloha č.3 – Požadavky na elektronickou komunikaci 24.12 KB 25.11.2021 10:38:18
Příloha č.4 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 25.11.2021 10:38:18
Příloha č.5 – Vzor potisku na červené pytle 117.22 KB 25.11.2021 10:38:18


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 ze dne 1. 12. 2021 201.45 KB 01.12.2021 11:05:49


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 34.16 KB 01.03.2022 07:57:08


1. část - ČÁST 1 – pytle bez potisku

Název časti
ČÁST 1 – pytle bez potisku
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.03.2022

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část 2 – Pytle s potiskem

Název časti
Část 2 – Pytle s potiskem
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.03.2022

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty