Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000083
Evidenční číslo VZ
Z2021-044322
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.12.2021 13:24:29
Lhůta pro podání nabídek
18.01.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav některých částí konstrukce. Nosná konstrukce bude přizvednuta a budou opraveny mostní ložiska. Na mostě bude provedena nová spřahující deska a nové uložení tramvajových kolejí. Spodní stavba mostu bude sanována. Součástí projektu je také modernizace nástupiště tramvajové zastávky Dolní. Dále se uvažuje s přeložkou trakčních kabelů podél stavby (ve směru k ul. Rudná). V celém řešeném úseku bude vyměněn tramvajový svršek i spodek včetně tramvajového trolejového vedení. Tímto způsobem dojde k celkovému technickému zhodnocení stavby.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
hajdusek@arws.cz
+420 725992682
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16183/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
hajdusek@arws.cz
+420 725992682
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kompletní zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh 110.91 MB 02.12.2021 13:24:29


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 666.46 KB 14.12.2021 10:12:23
Zadávací dokumentace_upravená_14.12.2021 868.50 KB 14.12.2021 10:12:54
Obchodní podmínky_upravené_14.12.2021 267.43 KB 14.12.2021 10:13:12


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 819.45 KB 13.04.2022 16:27:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19729979 48.65 KB 30.03.2022 14:23:51


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 819.45 KB 07.04.2022 09:21:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen - bez DPH - s DPH
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen 46 351 161,76 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628