Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
S-SLE/52760/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.01.2022 14:25:28
Lhůta pro podání nabídek
01.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem stavby je regenerace sídliště, která obsahuje rekonstrukce vozovky a chodníků, úpravu obrub a odvodnění, úpravu dopravního značení a navázání na stávající terén. Jedná se o rekonstrukci stávajících a doplnění nových místních komunikací, veřejného osvětlení, prostor pro shromažďování komunálního a tříděného odpadu. Nově bude vybudována část chodníků a schodů, rekonstruována bude stávající vozovka, parkoviště, schody, chodníky, VO. Vozovky budou provedeny živičné, schody betonové, chodníky a parkoviště dlážděné. Srážkové vody ze zpevněných ploch rekonstruovaných komunikací, parkovišť a chodníků souběžných s komunikacemi budou svedeny přes stávající a dvě nové uliční vpusti do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedené v ulici Vdovská v k.ú. Muglinov. Srážkové vody ze stávajících a nových chodníků mimo komunikace budou svedeny podélným a příčným sklonem do okolní zeleně.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 441 860.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16671/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.50 KB 12.01.2022 14:25:28
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 268.50 KB 12.01.2022 14:25:28
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 111.98 MB 12.01.2022 14:25:28
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet, výkaz výměr 249.59 KB 12.01.2022 14:25:28
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 195.16 KB 12.01.2022 14:25:28
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení účastníka 126.16 KB 12.01.2022 14:25:28
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 492.30 KB 12.01.2022 14:25:28


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 302.35 KB 10.02.2022 14:23:21


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 346.44 KB 09.03.2022 11:37:46


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0017/22 2.68 MB 08.03.2022 09:31:26
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0017/22 1,001.29 KB 19.08.2022 10:56:28
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0017/22 663.35 KB 19.08.2022 15:47:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PORR a.s. 43005560 Zařazen - bez DPH - s DPH
JANKOSTAV s.r.o. 25873261 Zařazen - bez DPH - s DPH
AWT Rekultivace a.s. 47676175 Zařazen - bez DPH - s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PORR a.s. 43005560 3 - 8/2022 10 060 715,14 bez DPH
- s DPH
11 396 165,12 bez DPH
- s DPH