Regenerace sídliště Mírová Osada – I. etapa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště Mírová Osada – I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000001
Evidenční číslo VZ
S-SLE/52762/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.01.2022 14:18:25
Lhůta pro podání nabídek
01.02.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Součástí záměru je nejen vybudování esteticky kultivovaných prostor sídlištních ploch, ale také reorganizace pozemních komunikací, parkovacích ploch, ploch pro pěší, rekonstrukce sítě veřejného osvětlení i ploch pro každodenní rekreaci.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 312 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16672/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.00 KB 12.01.2022 14:18:25
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 265.50 KB 12.01.2022 14:18:25
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 99.81 MB 12.01.2022 14:18:25
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet, výkaz výměr 274.95 KB 12.01.2022 14:18:25
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 195.17 KB 12.01.2022 14:18:25
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče 126.34 KB 12.01.2022 14:18:25
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 493.80 KB 12.01.2022 14:18:25


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 302.20 KB 10.02.2022 14:14:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 316.51 KB 09.03.2022 11:36:37


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0016/22 3.38 MB 08.03.2022 09:49:48
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0016/22 ze dne 7.3.2022 306.28 KB 26.10.2022 10:52:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne 9 622 732,10 bez DPH
11 643 505,84 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PORR a.s. 43005560 9 622 732,10 bez DPH
11 643 505,84 s DPH
- bez DPH
- s DPH
PORR a.s. 43005560 2022 - bez DPH
- s DPH
10 390 095,42 bez DPH
- s DPH