SKLÁDKA ODPADŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SKLÁDKA ODPADŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000048
Evidenční číslo VZ
Z2021-047428
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.12.2021 13:41:57
Lhůta pro podání nabídek
26.01.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301), a Objemného odpadu (k. č. 200307) na skládku odpadů. Původcem odpadů je Město Hodonín. Součástí předmětu veřejné zakázky, bude také následné zajištění odvozu Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) do koncového zařízení spalovny k energetickému využití. Převzetí tohoto Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) bude zajištěn překladištěm odpadů.

Kategorie odpadu pro skládku odpadů:
směsný komunální odpad k. č. 200301
objemný odpad k. č. 200307
Kategorie odpadu pro překladiště odpadů s následným odvozem do koncového zařízení spalovny:
směsný komunální odpad k. č. 200301

Celkové předpokládané množství odpadu 7 500 t ročně.
Skládka odpadů:
200301 Směsný komunální odpad 1 400 t
200307 Objemný odpad 2 400 t
Překladiště odpadů:
20030101 Směsný komunální odpad 3 700 t
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
49 350 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16336/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_SKLÁDKA ODPADŮ 400.47 KB 22.12.2021 13:41:57
Příloha č. 1_SMLOUVA O PŘEVZETÍ ODPADU 28.55 KB 22.12.2021 13:41:57
Příloha č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 20.25 KB 22.12.2021 13:41:57
Příloha č. 3_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 22.12.2021 13:41:57


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_SKLÁDKA ODPADŮ 205.27 KB 17.01.2022 12:50:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_SKLÁDKA ODPADŮ 169.45 KB 09.02.2022 09:54:09
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_SKLÁDKA ODPADŮ 155.89 KB 09.02.2022 09:54:26
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_SKLÁDKA ODPADŮ_@ 180.95 KB 09.02.2022 09:54:41
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_SKLÁDKA ODPADŮ 217.97 KB 17.03.2022 08:22:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O PŘEVZETÍ ODPADU_Skládka Hraničky, spol. s r. o. (IČO 25561405, CZ)_SKLÁDKA ODPADŮ 2.83 MB 17.03.2022 07:42:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Skládka Hraničky, spol. s r.o. 25561405 Zařazen 4 587,00 bez DPH - s DPH
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 49356089 Zařazen 4 630,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Skládka Hraničky, spol. s r.o. 25561405 4 587,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH