Hřiště MŠ a ZŠ Konice
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Hřiště MŠ a ZŠ Konice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000005
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-003-PLA-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.01.2022 10:06:39
Lhůta pro podání nabídek
01.02.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o stávající hřiště se zatravněným povrchem na zahradě za budovou ZŠ a MŠ. Nově bude na části plochy zřízen povrch z tartanu o rozměrech 12 x 22 m a na části bude doplněna stávající betonová dlažba do záhonových obrubníků, zbytek bude nově zatravněn. Dešťové vody z tartanové plochy budou odvedeny drenáží do vsakovacích jam. Celé víceúčelové hřiště bude nově oploceno polypropylénovým oplocením výšky 4 m do pozinkovaných sloupů kotvených do betonových patek.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 576 131.67 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17008/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva výzva 30.05 KB 18.01.2022 10:06:39
příloha č. 1 Krycí list krycí list zakázky 43.00 KB 18.01.2022 10:06:39
Příloha č. 2 Čestné prohlášení účastníka Příloha č. 2 Čestné prohlášení účastníka 111.00 KB 18.01.2022 10:06:39
Příloha č. 3 Smlouva o dílo Příloha č. 3 Smlouva o dílo 116.50 KB 18.01.2022 10:06:39
Příloha č. 4 návod Josephine Příloha č. 4 návod Josephine 949.02 KB 18.01.2022 10:06:39
Příloha č. 5 Technické nároky Josephine Příloha č. 5 Technické nároky Josephine 364.02 KB 18.01.2022 10:06:39
Příloha č. 6 zadání Příloha č. 6 zadání 21.41 MB 18.01.2022 10:06:39
Příloha č. 7 Etický kodex Příloha č. 7 Etický kodex 577.59 KB 18.01.2022 10:06:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo podepsaná smlouva 1.21 MB 03.05.2022 13:22:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BoBaStav s.r.o. 03330494 Zařazen Česká republika Ne 1 198 846,00 bez DPH
1 450 603,66 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BoBaStav s.r.o. 03330494