Obnova značení a doplňkové infrastruktury NS Kyjov - Bohuslavice
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova značení a doplňkové infrastruktury NS Kyjov - Bohuslavice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000002
Evidenční číslo VZ
1388/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.01.2022 11:55:51
Lhůta pro podání nabídek
03.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova značení a turistického značení naučné stezky Kyjov - Bohuslavice a to vč. instalace doplňkového mobiliáře v podobě odpočívadel, vyhlídkových míst, laviček a informačních panelů.
Součástí projektu jsou také aktivity spojené s vyčištěním prostoru pro trasu naučné stezky a drobné zemní práce spočívající v zarovnání drobných erozních rýh za účelem zpřístupnění stezky široké veřejnosti.
Turistické značení bude splňovat požadavky dle normy ČSN 018025 „Turistické značení“.
Bližší specifikace veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci a položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17086/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
03.02.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva_k_podání_nabídky_NAUČNÁ_STEZKA_KYJOV_BOHUSLAVICE 401.18 KB 21.01.2022 11:55:51
Příloha č. 1_Technická specifikace 3.57 MB 21.01.2022 11:55:51
Příloha č. 2_Položkový rozpočet 11.42 KB 21.01.2022 11:55:51
Příloha č. 3_Návrh smlouvy o dílo 166.00 KB 21.01.2022 11:55:51
Příloha č. 4_Česté prohlášení_NS Kyjov_Bohuslavice 74.28 KB 21.01.2022 11:55:51
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikace 40.55 KB 21.01.2022 11:55:51


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZ_ZNAČENÍ_INFRASTRUKTURA_NS KYJOV_BOHUS 282.69 KB 03.02.2022 10:28:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data