Povrchová úprava označníků MHD II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Povrchová úprava označníků MHD II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000005
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.01.2022 14:53:10
Lhůta pro podání nabídek
10.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění povrchové úpravy jednotlivých typů zastávkových označníků MHD, nebo jejich částí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17251/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 809.09 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.07 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.78 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.13 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 4 ZD Smlouva o dílo 35.76 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 5 ZD Výkresy označníků 3.95 MB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 6 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 55.98 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 7 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.70 KB 26.01.2022 14:53:10
Příloha č. 8 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.60 KB 26.01.2022 14:53:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19781943 48.28 KB 06.04.2022 11:17:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HP LAK s.r.o. 26820081 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
EXTRACOLOR s.r.o. 01559699 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EXTRACOLOR s.r.o. 01559699