SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 3652/91, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 3652/91, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
150/ID365/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.02.2022 14:18:39
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 3652/91, HODONÍN jsou stavební úpravy mající charakter udržovacích prací. Stavební objekt je využíván jako provozní budova společnosti TESPRA Hodonín s.r.o. Budou provedeny opravy nefunkční horizontální a vertikální hydroizolace včetně souvisejících stavebních prací, drenážní potrubí pro odvod dešťových vod a oprava vzduchotechnického systému dotčených prostor. Stavební úpravy spočívají v provedení zemních prací, aplikace nových omítek, obkladů, dlažeb podhledů, hydroizolací, opravy podlahy, malby, nátěry, realizace vzduchotechniky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com.
Kontaktní údaje
Mgr. Andrea Nedůchalová
Telefon: +420 518 316 454
E-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
16.03.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 99.68 KB 09.02.2022 14:18:39
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.66 MB 09.02.2022 14:18:39
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ 67.09 KB 09.02.2022 14:18:39
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 61.80 KB 09.02.2022 14:18:39
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.68 KB 09.02.2022 14:18:39
Příloha č. 5_Vzor-Změnový list_Příloha č. 2 SoD 52.74 KB 09.02.2022 14:18:39


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE - SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN 156.58 KB 16.03.2022 09:56:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data