Rekonstrukce ulice Palackého – úsek „ul. 6. května – ul. Nádražní“
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Palackého – úsek „ul. 6. května – ul. Nádražní“
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
2022/02/16
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.02.2022 11:38:17
Lhůta pro podání nabídek
07.03.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací týkajících se obnovy ulice Palackého v Bystřici pod Hostýnem, a to v úseku od ul. 6. května po ul. Nádražní. Jedná se o stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a ve výkazu výměr, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů:
- SO 101.1 Komunikace – chodníky
- SO 101.2 Komunikace – sjezdy
- SO 101.3 Komunikace – parkovací stání
- SO 101.4 Komunikace – vozovka
- SO 401 Osvětlení přechodů pro chodce
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
15 828 131.73 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Libor Malůšek
libor.malusek@email.cz
+420 774731985
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17845/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Libor Malůšek
libor.malusek@email.cz
+420 774731985
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky 638.58 KB 16.02.2022 11:38:17
textová část zadávací dokumentace 1.06 MB 16.02.2022 11:38:17
krycí list nabídky 43.50 KB 16.02.2022 11:38:17
projektová dokumentace 17.31 MB 16.02.2022 11:38:17
výkaz výměr 654.34 KB 16.02.2022 11:38:17
návrh smlouvy o dílo 179.00 KB 16.02.2022 11:38:17
seznam poddodavatelů 34.00 KB 16.02.2022 11:38:17
čestné prohlášení ke splnění kvalifikace 43.00 KB 16.02.2022 11:38:17
požadavky na elektronickou komunikaci 394.59 KB 16.02.2022 11:38:17


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 764.88 KB 31.03.2022 15:47:33


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 490.05 KB 06.05.2022 09:15:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o Dílo 1.54 MB 03.05.2022 21:42:35
Příloha smlouvy - položkový rozpočet 1.49 MB 03.05.2022 21:43:01


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 260.71 KB 03.05.2023 15:34:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PORR a. s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne 11 064 753,39 bez DPH
13 388 351,60 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PORR a. s. 43005560 2022 11 064 753,39 bez DPH
13 388 351,60 s DPH
11 064 753,39 bez DPH
13 388 351,60 s DPH