Počítačový tomograf (CT) pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Počítačový tomograf (CT) pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2022-010316
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.03.2022 13:47:57
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajícího počítačového tomografu (CT) přístroje a dodávka a instalace nového CT přístroje včetně příslušenství (vč. injektoru kontrastní látky) na oddělení RDG v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., provádění záručního servisu po dobu záruční lhůty a následné provádění pozáručního servisu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty.

Předmět zakázky zahrnuje:
• vytvoření technologického projektu,
• dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, nastavení dle požadavků koncového uživatele,
• uvedení do provozu a předvedení funkčnosti včetně dodání akceptačního protokolu,
• likvidaci obalů a odpadu,
• dodání uživatelských manuálů pro veškeré dodávané modality v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD nebo na jiném nosiči dat,
• dodání prohlášení o shodě,
• dodání dokladů dle zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon (dále jen „Atomový zákon“),
• instruktáž radiologických asistentů, lékařů, fyziků a jiných odborných pracovníků (dále jen JOP) k používání dodaného zařízení osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“),
• instruktáž fyziků a JOP k údržbě, nastavení a zkouškám dle doporučení výrobce,
• poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční lhůty,
• provedení přejímací zkoušky dle požadavku Atomového zákona,
• provádění zkoušek dlouhodobé stability v záruční lhůtě a po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty dle požadavku Atomového zákona,
• demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího CT přístroje.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
25 400 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18011/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 523.27 KB 21.03.2022 13:47:57
Příloha č. 1 ZD 23.35 KB 21.03.2022 13:47:57
Příloha č. 2 ZD 68.52 KB 21.03.2022 13:47:57
Příloha č. 3 ZD 38.00 KB 21.03.2022 13:47:57
Příloha č. 4 ZD 290.50 KB 21.03.2022 13:47:57
Příloha č. 5 ZD 140.50 KB 21.03.2022 13:47:57
Příloha č. 6 ZD 2.66 MB 21.03.2022 16:07:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek 138.98 KB 07.04.2022 21:05:29
Příloha č. 2 ZD - opraveno dne 7.4.2022 66.59 KB 07.04.2022 21:06:06
Příloha č. 3 ZD - oprava ze dne 7.4.2022 42.50 KB 07.04.2022 21:06:35


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 111.65 KB 22.07.2022 14:18:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
AURA Medical s.r.o. 65412559 Zařazen 25 290 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AURA Medical s.r.o. 65412559 25 290 000,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH