POJIŠTĚNÍ VOZOVÉHO PARKU MĚSTA KYJOVA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
POJIŠTĚNÍ VOZOVÉHO PARKU MĚSTA KYJOVA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000007
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2022 09:43:41
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací, a to v rozsahu stanovém přílohou č. 1 této Výzvy (Seznam vozidel).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17867/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací 372.07 KB 22.02.2022 09:43:41
Příloha č. 1 - Seznam vozidel 237.97 KB 22.02.2022 09:43:41
Příloha č. 2 - Závazná smluvní ujednání 118.32 KB 22.02.2022 09:43:41
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 72.75 KB 22.02.2022 09:43:41
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 22.02.2022 09:43:41


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - Pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací 343.95 KB 24.02.2022 08:45:52
Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 1 - Seznam vozidel 24.20 KB 24.02.2022 08:46:41


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Pojistná smlouva č. 667500767 1.45 MB 25.03.2022 10:43:57
Příloha - Informace pro klienta 1.62 MB 25.03.2022 10:44:29


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - Pojištění vozového parku města Kyjova a jeho příspěvkových organizací 279.43 KB 15.03.2022 08:22:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 46973451 Zařazen Česká republika Ne 1 399 972,00 bez DPH
- s DPH
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 Zařazen Česká republika Ne 1 062 976,00 bez DPH
- s DPH
Generali Česká pojišťovna a.s. 45272956 Vyřazen Česká republika Ne 371 544,00 bez DPH
- s DPH
Allianz pojišťovna a.s. 47115971 Vyřazen Česká republika Ne 288 666,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 47116617 1.4.2022-31.3.2026 1 062 976,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH