Městské opevnění - úsek V., 1. etapa
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Městské opevnění - úsek V., 1. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000011
Evidenční číslo VZ
MUUB/19999/2022/ORM
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.02.2022 10:14:45
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je stavební obnova kulturní památky Městské opevnění - úsek V., 1. etapa v Uherském Brodě. Rozsah stavebních prací spočívá v sanaci podzemní části zdiva, dozdívky degradovaných úseků líce nadzemního zdiva a vyzdívky do plného profilu opevnění vč. nízkotlaké injektáže zdiva. Provede se rovněž realizace zastřešení opevnění v rozsahu opravované části 1. etapy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17993/summary
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
572 805 236
libor.manda@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 9.59 MB 24.02.2022 10:14:45


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 134.56 KB 01.03.2022 10:38:08
Příloha k Vysvětlení č. 1 93.36 KB 01.03.2022 10:38:25
Vysvětlení ZD č. 2 134.97 KB 01.03.2022 11:02:05
Příloha k Vysvětlení č. 2 93.26 KB 01.03.2022 11:02:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.54 MB 12.04.2022 09:41:59
Dodatek č. 1 358.66 KB 12.10.2022 13:59:05


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 566.90 KB 12.04.2022 09:33:09
Rozhodnutí o výběru 140.26 KB 12.04.2022 09:33:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data