Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa – ul. U Mlékárny
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa – ul. U Mlékárny
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
2022/03/03
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.03.2022 14:15:29
Lhůta pro podání nabídek
22.03.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je investiční akce, která řeší 1. etapu regenerace bystřického sídliště, zaměřenou na komplexní rekonstrukci ulice U Mlékárny. Revitalizace počítá s rekonstrukcí místní komunikace od křižovatky s ulicí Meziříčská po křižovatku s ulicí Bělidla, dále s rekonstrukcí stávajících chodníků včetně úprav navazujícího veřejného prostranství. Součástí je i rekonstrukce kolmých parkovacích míst, která budou nově opatřena povrchem z drenážní dlažby. Vybudována budou i dvě nová kontejnerová stání, která nahradí popelnicová stání u každého z vchodů bytových domů. Doplněn bude i městský mobiliář (lavičky a stojany na kola).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 009 436.49 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Libor Malůšek
libor.malusek@email.cz
+420 774731985
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18356/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Ing. Libor Malůšek
libor.malusek@email.cz
+420 774731985
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídky 639.75 KB 03.03.2022 14:15:29
textová část zadávací dokumentace 1.07 MB 03.03.2022 14:15:29
krycí list nabídky 43.50 KB 03.03.2022 14:15:29
projektová dokumentace 20.24 MB 03.03.2022 14:15:29
výkaz výměr 255.61 KB 03.03.2022 14:15:29
návrh smlouvy o dílo 160.00 KB 03.03.2022 14:15:29
seznam poddodavatelů 34.00 KB 03.03.2022 14:15:29
čestné prohlášení ke splnění kvalifikace 43.00 KB 03.03.2022 14:15:29
požadavky na elektronickou komunikaci 394.59 KB 03.03.2022 14:15:29
stavební povolení 260.83 KB 03.03.2022 14:15:29


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 764.93 KB 19.04.2022 09:19:23


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 491.40 KB 13.05.2022 22:21:24


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o Dílo 2.62 MB 12.05.2022 21:59:46
Příloha smlouvy - položkový rozpočet 1.48 MB 12.05.2022 22:00:05
Dodatek č.1 a položkový rozpočet 3.47 MB 03.05.2023 15:28:29


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 263.73 KB 03.05.2023 15:27:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HLAVA – STAVBY s. r. o. 26950421 Zařazen Česká republika Ne 7 213 294,68 bez DPH
8 728 086,57 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HLAVA – STAVBY s. r. o. 26950421 06.06.2022 – 30.09.2022 7 213 294,68 bez DPH
8 728 086,57 s DPH
7 213 294,68 bez DPH
8 728 086,57 s DPH