DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2022-019045
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.03.2022 14:46:33
Lhůta pro podání nabídek
23.03.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je kompletní dodávka sazby a tisk Hodonínských listů. Předmětem plnění je výroba měsíčníku Městského úřadu Hodonín „Hodonínské listy“, přičemž zadavatelem předpokládané první vydání bude vydání na měsíc červen č. 06/2022. Vyhotovení jednoho celobarevného vydání Hodonínských listů zahrnuje sazbu včetně grafické úpravy, pravopisnou a grafickou korekturu, tvorbu náhledů pro redakční radu, tisk, kompletaci, šití, balení. Předmětem plnění je rovněž doprava měsíčníku do místa stanoveného zadavatelem.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18358/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
26.04.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 202.45 KB 03.03.2022 14:46:33
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 400.44 KB 03.03.2022 14:46:33
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 38.80 KB 03.03.2022 14:46:33
Příloha č. 2_SPECIFIKACE VYDÁNÍ HODONÍNSKÝCH LISTŮ 71.94 KB 03.03.2022 14:46:33
Příloha č. 3_Čestné prohlášení 23.03 KB 03.03.2022 14:46:33
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 03.03.2022 14:46:33


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZ_DODÁVKA SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 179.23 KB 26.04.2022 11:49:03


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_SAZBY A TISK HODONÍNSKÝCH LISTŮ 243.46 KB 16.05.2022 14:34:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data