Ulice Nádražní - veřejné osvětlení - stavební a zemní práce
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Ulice Nádražní - veřejné osvětlení - stavební a zemní práce
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000010
Evidenční číslo VZ
4331/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.03.2022 08:29:18
Lhůta pro podání nabídek
28.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nové veřejné osvětlení místní komunikace a chodníku pro pěší na ulici Nádražní v Kyjově (v zastavěném území města). Jedná se osazení 19 ks nových stožárů veřejného osvětlení s LED lampami a kabelovými rozvody mezi nimi. Stávající stožáry VO budou demontovány. Stavba obsahuje zemní a stavební práce zemního kabelového vedení a sloupů vč. křížení komunikací a vjezdů. Veřejné osvětlení komunikace se sestává ze dvou úseků. Délka řešených částí veřejného osvětlení je: úsek 1 = 232 m, úsek 2 = 425 m.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18811/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Ulice Nádražní - VO - stavební a zemní práce 381.59 KB 16.03.2022 08:29:18
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 1.12 MB 16.03.2022 08:29:18
Příloha č. 2 - Rozpočet 83.50 KB 16.03.2022 08:29:18
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 132.50 KB 16.03.2022 08:29:18
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 75.85 KB 16.03.2022 08:29:18
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 16.03.2022 08:29:18


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ_INFORMACE Č. 1 - Ulice Nádražní - VO - stavební a zemní práce 347.86 KB 22.03.2022 08:55:04


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo_Ulice Nádražní - VO - stavební a zemní práce 853.56 KB 02.05.2022 08:28:53


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE - Ulice Nádražní VO stavební a zemní práce 282.48 KB 12.04.2022 07:52:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Roman Šrámek 44166613 Zařazen Česká republika Ne 1 070 005,00 bez DPH
- s DPH
Dominik Čada 03425860 Zařazen Česká republika Ne 789 298,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Dominik Čada 03425860 789 298,00 bez DPH
955 050,58 s DPH
- bez DPH
- s DPH