SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 3652/91, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 3652/91, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000013
Evidenční číslo VZ
160/ID368/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.03.2022 14:08:39
Lhůta pro podání nabídek
31.03.2022 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ 3652/91, HODONÍN jsou stavební úpravy mající charakter udržovacích prací. Stavební objekt je využíván jako provozní budova společnosti TESPRA Hodonín s.r.o. Budou provedeny opravy nefunkční horizontální a vertikální hydroizolace včetně souvisejících stavebních prací, drenážní potrubí pro odvod dešťových vod a oprava vzduchotechnického systému dotčených prostor. Stavební úpravy spočívají v provedení zemních prací, aplikace nových omítek, obkladů, dlažeb podhledů, hydroizolací, opravy podlahy, malby, nátěry, realizace vzduchotechniky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com.
Kontaktní údaje
Mgr Andrea Nedůchalová
Telefon: +420518316454
E-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA + ZADÁVACÍ PODMÍNKY_SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP-VELKOMORAVSKÁ HODONÍN 96.02 KB 16.03.2022 14:08:39
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.66 MB 16.03.2022 14:08:39
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ 70.82 KB 16.03.2022 14:08:39
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 61.76 KB 16.03.2022 14:08:39
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.68 KB 16.03.2022 14:08:39
Příloha č. 5_Vzor-Změnový list_Příloha č. 2 SoD 52.74 KB 16.03.2022 14:08:39


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele_Sanace vlhkosti v části 1. PP - Velkomoravská Hodonín 178.68 KB 20.04.2022 15:35:30
@Protokol výsledkový_SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1. PP - VELKOMORAVSKÁ, HODONÍN 51.47 KB 20.04.2022 15:35:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1.PP-VELKOMORAVSKÁ 365291, HODONÍN - Benpra servis s.r.o. 5.50 MB 11.05.2022 11:12:15
Dodatek č. 1 k SoD_Benpra servis s.r.o._SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1.PP-VELKOMORAVSKÁ 946.88 KB 19.12.2022 11:28:12
Dodatek č. 2 k SoD_Benpra servis s.r.o._SANACE VLHKOSTI V ČÁSTI 1.PP-VELKOMORAVSKÁ 1.73 MB 20.02.2023 07:35:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hrušecká stavební, spol. s r.o. 25585142 Zařazen Česká republika Ne 1 249 831,38 bez DPH
1 512 295,97 s DPH
Benpra servis s.r.o. 05249643 Zařazen Česká republika Ne 1 086 596,47 bez DPH
1 314 781,73 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Benpra servis s.r.o. 05249643 1 086 596,47 bez DPH
1 314 781,73 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Benpra servis s.r.o. 05249643 Termín ukončení plnění dne 19.12.2022. - bez DPH
- s DPH
987 511,50 bez DPH
1 194 888,92 s DPH