Dodávka elektřiny v letech 2024 a 2025 pro odběrná místa NN a v letech 2023 až 2025 pro odběrná místa VN
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektřiny v letech 2024 a 2025 pro odběrná místa NN a v letech 2023 až 2025 pro odběrná místa VN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2022-009760
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.03.2022 08:17:48
Lhůta pro podání nabídek
21.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě následující části:

Část č. 1
Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2024 a 2025 pro odběrná místa NN. Zadavatel předpokládá dodat 1 000 MWh v součtu odběrných míst NN pro období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2025, bližší vymezení je obsaženo v samotných obchodních podmínkách (vzor smlouvy), jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Předmětem zakázky je dodávka elektřiny (činné elektrické energie) pro zákazníka ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a s převzetím odpovědnosti za odchylku dodavatelem ve smyslu ustanovení § 18 vyhlášky 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou dále jen „dodávka“.

Část č. 2
Předmětem této části zakázky je dodávka elektřiny v letech 2023 až 2025 pro odběrná místa VN. Zadavatel předpokládá dodat 181 899 MWh v součtu odběrných míst VN pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025, bližší vymezení je obsaženo v samotných obchodních podmínkách (vzor smlouvy), jež jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Předmětem zakázky je dodávka elektřiny (činné elektrické energie) pro zákazníka ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 Energetického zákona č. 458/2000 Sb. a s převzetím odpovědnosti za odchylku dodavatelem ve smyslu ustanovení § 18 vy¬hlášky 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou dále jen „dodávka“.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
435 727 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18985/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 284.33 KB 17.03.2022 08:17:48
Zadávací dokumentace Obchodní podmínky pro část č. 1 117.00 KB 17.03.2022 08:17:48
Zadávací dokumentace Přílohy pro část č. 1 59.51 KB 17.03.2022 08:17:48
Zadávací dokumentace Obchodní podmínky pro část č. 2 131.00 KB 17.03.2022 08:17:48
Zadávací dokumentace Příloha č. 1-5 pro část č. 2 128.50 KB 17.03.2022 08:17:48
Zadávací dokumentace Příloha č. 3 pro část č. 2 2.02 MB 17.03.2022 08:17:48
Zadávací dokumentace Požadavky na elektronickou dokumentaci 200.61 KB 17.03.2022 08:17:48


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 797.72 KB 29.07.2022 11:15:18


1. část - Dodávka elektřiny v letech 2024 a 2025 pro odběrná místa NN - část 1

Název časti
Dodávka elektřiny v letech 2024 a 2025 pro odběrná místa NN - část 1
Stav části
1
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - dodávka elektřiny v letech 2023 až 2025 pro odběrná místa VN - část 2

Název časti
dodávka elektřiny v letech 2023 až 2025 pro odběrná místa VN - část 2
Stav části
2
Stav části
Ukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty