Dodávka automatických dveří a pohonu automatických dveří otočných v CSS Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka automatických dveří a pohonu automatických dveří otočných v CSS Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000012
Evidenční číslo VZ
3794/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.03.2022 14:28:53
Lhůta pro podání nabídek
08.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 2 ks nových automatických posuvných vstupních dveří u vchodu z Palackého ulice a vchodu B v zadní části objektu Centra sociálních služeb Kyjov, které mají sloužit k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu. Tyto dvoukřídlové posuvné dveře hliníkové konstrukce budou umožňovat automatické otevírání a zavírání dveří.
Součástí dodávky je také modernizace 3 ks interiérových dveří umístěných ve spojovacích chodbách mezi jednotlivými pavilony. Tato modernizace bude spočívat v instalaci elektromechanického pohonu umožňujícího automatické otevírání a zavírání dveří.
Všechny nově instalované či modernizované automaticky ovládané dveře budou splňovat ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody".
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18242/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva_k_podání_nabídky_DODÁVKA_AUTOMAT.DVEŘÍ_V_CSS_KYJOV 412.79 KB 17.03.2022 14:28:53
Příloha č. 1_Kupní smlouva 186.00 KB 17.03.2022 14:28:53
Příloha č. 2_Rozpočet projektu 87.30 KB 17.03.2022 14:28:53
Příloha č. 3_Technické podmínky 2.95 MB 17.03.2022 14:28:53
Příloha č. 4_Čestné prohlášení_AUTOMAT.DVEŘE_CSS 99.09 KB 17.03.2022 14:28:53
Příloha č. 5_POŽADAVKY NA ELEKT. KOMUNIKACI 40.55 KB 17.03.2022 14:28:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č._1 283.61 KB 25.03.2022 08:55:20
DODATEČNÁ INFORMACE č._2 362.40 KB 29.03.2022 13:31:27
Příloha č. 1 k DI č. 2_Výzva k podání nabídky 502.49 KB 29.03.2022 13:32:37
Příloha č. 2 k DI č.2_Rozpočet projektu 87.05 KB 29.03.2022 13:33:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_DVEŘE_CSS_KYJOV 291.34 KB 12.04.2022 08:14:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva_Dortechnik s.r.o 1.35 MB 19.04.2022 10:33:01
Dodatek_č._1 ke Kupní smlouvě_Dveře_CSS 246.85 KB 29.04.2022 10:51:39
Dohoda o ukončení Kupní smlouvy 302.93 KB 22.06.2022 12:33:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Dortechnik, s.r.o. 27710815 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Dortechnik, s.r.o. 27710815 535 451,55 bez DPH
615 769,28 s DPH
- bez DPH
- s DPH